תודה, פנייתך בטיפול


תודה, פנייתך לבקשת הלוואה התקבלה.

לקיחת הלוואה לתקופת הקורונה